3. Prioriteringar

I bästa fall har du nu fått med dig en eller flera saker från första steget med livslinjen, en eller flera saker från ihappy hjulet. Men… hur ska du få tid till allt då?

Mitt tips är att du tittar över dina prioriteringar, och det finns så klart massor av sätt att göra det, här hittar du lite inspiration genom att kombinera brain dump och Eisenhower matrix:en för att få en hanterbar situation för dig.

  1. Skriv ner allt du kan komma på som du vill, ska, måste, behöver, önskar och har glömt att göra. Extra viktigt att ta med dig sakerna från de två första stegen!
  2. Sortera alla saker enligt Eisenhower modellen.
  3. Även om det kanske är lätt att bara ”bestämma sig” för att göra något – skriv ner för dig själv varför det är viktigt för dig att hålla dig till just de här sakerna som du har landat i (då tänker jag på kategori 1 och kategori 2 i Eisenhower modellen.)

Extra:

  • Håll listan levande och stryk sånt som du faktiskt har gjort, lägg till nya saker efter hand men skriv inte bara upp saker slentriant utan försök hålla dig till det som faktiskt är viktigt för dig, våga prioritera bort saker och stryka. Det som kanske var viktigt för dig för ett tag sedan har kanske plötsligt av olika anledningar inte blivit lika viktigt, våga då att ta bort det!

Lycka till!

Bonus:

Bodil Jönsson, som har skrivit ”10 tankar om tid” har gjort en annan indelning som till sin form påminner om Eisenhower matrixen, fyra fält där saker delas in i kategorierna, rolig, tråkigt, lätt och svårt.

  • Kategori 1 – Roligt och lätt
  • Kategori 2 – Roligt och svårt
  • Kategori 3 – Tråkigt och lätt
  • Kategori 4 – Tråkigt och svårt

Bodil har i likhet med Eisenhower en tanke bakom kategoriindelningen, men jag låter det vara upp till dig att antingen söka mer information kring detta, alternativt själv göra en bedömning om detta kan vara något för dig, och i så fall hur just du kan använda dig av det!