2. ihappy hjulet

Näst ut bland dina tio steg är ihappy hjulet. Läs mer om det verktyget här! (Där hittar du även mallar att använda om du vill…)

Det är upp till dig hur många steg du vill fördjupa dig, men försök att gå så djupt så att du får något som är tydligt för dig.

För att du ska kunna jobba vidare behöver du hitta minst ett område som du vill fördjupa dig i och arbeta vidare med.

  1. Gör livshjulets första steg.
  2. Dubbelklicka och gå djupare i livshjulets olika delar tills du hittar ett eller flera områden där du känner att du kan göra en förflyttning till det positiva.
  3. Tänk ut minst en sak för varje område du har valt som du faktiskt kan förändra och göra.
  4. Skriv ner den saken eller de sakerna och planera in hur och när du ska göra dem.

Extra utmaning:

  • Hitta tre områden som du känner att det finns förbättringspotential.
  • Skriv ner en sak för var och ett av de tre områdena och planera in hur och när du ska göra dem.

Lycka till!