ihappy hjulet

Det finns en modell som heter livshjulet (sök på internet för att läsa mer om det) det är en metod som hjälper dig att synliggöra hur du ligger till i olika delar av ditt liv.

Grunden är att rita en cirkel på ett papper, dela in cirkeln i ett antal olika tårtbitar, där varje tårtbit representerar en del av ditt liv, det kan vara områden så som:

  • hälsa
  • relationer
  • arbete
  • fritid
  • ekonomi
  • etc…

Det finns många ”fasta” mallar att använda, men jag personligen tycker att det ger mer att själv bestämma vilka kategorier som ska finnas i just mitt livshjul.

När du har din cirkel och dina tårtbitar med de olika delar som du valt är det dags att göra en uppskattad poängsättning mellan 0 och 10 för varje område. Inget rätt eller fel, utan din uppskattning där du är just nu inom just den tårtbiten.

När detta är klart kan du använda denna översikt för att hjälpa dig göra en förflyttning inom olika tårtbitar, om du exempelvis vill höja poängen för din ekonomi, så kan du fundera på vad för åtgärder och förändringar du kan göra i ditt liv för att ditt livshjul ska bli mer som du önskar att det ska vara.

So far so good… men jag tycker att det saknas en dimension, därför utvecklade jag detta konceptet och kallar det ihappyhjulet istället för livshjulet, även om det egentligen är precis samma sak.

Den dimension jag saknar är att ”dubbelklicka” på respektive tårtbit för att se vad den innehåller. Om vi håller oss till ekonomi så kanske en ”dubbelklick” (tänk som när du klickar på en mapp i en dator för att se vilka filer eller mappar som finns i mappen) avslöjar att det finns:

  • inkomst
  • utgifter
  • sparande
  • buffert

Här kan också samma poängsättning hjälpa dig att få koll på vad du vill fokusera på. Kanske är det ökandet av inkomst som är din melodi, eller minskandet av utgifter, eller ökat sparande, eller vad det nu kan vara som du önskar.

Du kan dubbelklicka en gång till på en tårtbit som du önskar undersöka, och upprepa poängsättning för att veta hur du ligger till.

Skillnaden mellan livshjulet och ihappyhjulet är alltså bara ”dubbelklickandet” och fördjupningen, i övrigt precis samma.

Om du önskar, spara dina ihappyhjul så att du kan gå tillbaka och titta på hur det var när du startade, gör sedan om övningarna efter du har gjort en förändring och se om du upplever någon skillnad.

En överraskning för mig blev att när jag påverkade saker i en tårtbit, så kunde det även spilla över i andra tårtbitar.

Tips! Vill du ha mallar att fylla i hittar du några tomma mallar under nedladdningar!