9. Drömmar

Nu har du kollat på Bucket-list i steg 6 och på mål i steg 8. Räcker det inte nu?

Det är ju som alltid helt upp till dig, men vad har du för drömmar? Och har du någon gång funderat på hur du ska göra för att kunna nå dem?

Uppgiften i detta steg är att utmana dig att göra en realistisk plan för hur du ska kunna uppnå en av dina drömmar. Kommer du inte på någon direkt så skriv en lista på några drömmar och välj en. Har du svårt att välja en av dina drömmar, skriv dem på små lappar, vik ihop och blanda runt i en skål och dra en dröm.

Använd metoder om du vill, planera fritt om det känns bäst, målet är att när du är klar med detta steg så har du en plan till hur du ska nå just den drömmen du valt.

Extra utmaning (som kan hjälpa dig):

Sätt tidpunkter för de olika stegen i din plan så att du vet när du ska ha tagit respektive steg, stora som små, i närtid som i framtid.

Följ upp hur det går för dig!