Källkritik

När du läser något här, på denna sida – eller någon annanstans, hoppas jag att du är källkritisk.

Varför ska du vara källkritisk här?

Då vill jag börja med min bakgrund. Jag ser mig själv som en evig student i livets skola, vilket för mig betyder att jag är nyfiken och tar reda på saker, bildar mig en uppfattning om något, kanske fördjupar mig lite i ämnet och fångas sedan av något annat som också känns intressant som jag vill lära mig mer av. För mig betyder det att jag endast kan dela med mig av den kunskap jag har samlat på mig hittills, de tankar jag redan har tänkt och eventuella erfarenheter jag gjort mig längs vägen. Men jag kan faktiskt inte lära dig något. Däremot kan du använda det jag skriver här (och på andra ställen) för att själv söka kunskap och göra dig erfarenheter och utvecklas.

Jag hoppas att du, när du läser något här agerar kritiskt. Om jag skriver ”det är bra att skriva dagbok”, så hoppas jag att du använder din google-fu, eller andra informationsinhämtande färdigheter för att kontrollera det påståendet. Troligen kommer du få massa träffas som stödjer mitt påstående. Men eftersom sökningar på nätet inte riktigt är representativa, eftersom vi oftast hittar det vi söker, så hoppas jag att du vänder på påståendet och söker på något i stil med ”nackdelar med att föra dagbok”. Eftersom vi får träffar på det vi söker kommer du säkerligen att få träffar även på detta.

Då vill jag att du tar ansvar för att forma dig en egen uppfattning. Det finns sånna som jag som tycker och tänker utan att ha djupare kunskap inom något ämne, och det finns de som studerar i åratal och bedriver forskning inom olika områden. Det tokiga i kråksången är att även de mest pålästa och mest framstående forskarna, inom samma ämne, kan komma till olika slutsatser och se på saker och ting på olika vis. Jag ser det då som din uppgift att forma din egen uppfattning, baserat på det du läser, både för och emot, på dina egna erfarenheter och värderingar och till slut landar i en egen åsikt och en egen tanke om hur just den saken ämnet handlar om är för just dig.

Tack för ditt samarbete!

Ps. Det är inte fel att ändra tankar och åsikter över tid, allt eftersom du får tillgång till ny information eller ny erfarenhet!