1. ihappy livslinje

Din första uppgift är att skapa en så kallad livslinje. Det är ett allmänt använt verktyg som funnits länge och är tänkt att ge dig en överblick av ditt liv hittills. Det är en bra övning för dig för att få perspektiv, och om du använder det här i sittningar tillsammans med mig ger det även mig en uppfattning om vem du är och vad du har varit med om hittills och lite framåt i ditt liv.

Hur funkar det då?

Jo, antingen använder du den färdiga mallen eller så börjar du på ett tomt papper, gärna liggandes.

 1. Rita en linje från vänster till höger ungefär mitt på pappret. Gör sista centimetrarna streckade.
 2. Vid linjens start på vänstersidan, skriv ”föddes”.
 3. Där linjen går över till streckad, skriv ”nu”.
 4. Mellan ”nu” och ”föddes”, gör en markering halvvägs, denna markering motsvarar halva din ålder, är du 22 motsvarar punkten 11 och är du 44 motsvarar punkten alltså 22.
 5. Rita sedan in fem till tio positiva händelser i ditt liv längs tidslinjen, med streck som går upp från tidslinjen, ungefär där de ägde rum. Skriv en siffra vid varje stapel och skapa sedan en lista under linjen där du skriver vad respektive siffra betyder. Exempelvis 1. Började skolan. 2. Började simma. Osv.
 6. Rita sedan in fem till tio negativa händelser i ditt liv på samma sätt som du gjorde med de positiva, men istället för uppåt så går de här strecken nedåt. Numrera och lista på samma sätt som de positiva.
 7. Rita nu in några positiva saker som ligger framåt i livet, önskemål, drömmar, stora händelser som du har inplanerat. Lista även den eller de händelserna.
 8. Reflektera över dina positiva saker. Skriv upp en positiv egenskap hos dig själv, alternativt en positiv lärdom som du kan ta med dig från någon eller några av händelserna.
 9. Reflektera över de negativa sakerna. Skriv upp en lärdom som du kan ta med dig från någon eller några av de negativa händelserna.
 10. Klart!

Extra utmaningar:

 • Lista en positiv sak i din framtid som du har inplanerad, har du inte någon inplanerad, planera in en i närtid.
 • Lista en dröm i framtiden. Du behöver inte veta exakt hur du ska uppnå den, men skriv ner den, du kan använda den lite längre fram i de här tio stegen.
 • Dra en lärdom från var och en av de negativa händelserna och upplevelserna som du listat på din livslinje.
 • Ta fram en positiv egenskap hos dig, eller en lärdom för varje positiv händelse eller upplevelse som du har listat på din livslinje.

Lycka till!