Inför första samtalet

Jag har utbildat mig och är certifierad enligt ICF’s 11 grundkompetenser, med ett ben i KBT och ett annat i Transaction Analysis. Min arbetsmodell är i grunden Grow, vilket jag ser som en trygghet både för dig och för mig. Grunden i Grow (G – Goal, R – Reality, O – Options, W – When) handlar om att jobba mot ett mål som du sätter upp. Under samtalets gång ska vi tillsammans se till att du närmar dig målet och har en plan framåt.

En regel som jag har satt upp – som är viktigt att du känner till, är att du behöver hålla ditt sinne öppet för att du kan nå ditt mål. En vanlig ”fälla” att ramla i som klient, är att under pågående samtal förklara eller berätta varför det inte är möjligt att uppnå målet. Jag har full respekt för att målet kan vara svårt att uppnå, men så fort du börjar berätta för mig, under pågående samtal, vad det finns för anledningar till att ”det inte går”, så behöver du vara beredd på att redogöra för minst 10 olika anledningar varför det inte går. Det är inget du kommer ha som hemläxa, utan du behöver göra det där och då, under pågående samtal. Din hemläxa efteråt blir att för var och en av de 10 anledningarna till varför det inte går, hitta ett till två sätt som gör att du kan vända den tanken.

Den här ”regeln” gör att de flesta tänker till en extra gång innan de negativa tankarna på hinder och svårigheter lyfts fram under samtalen.

För att vara tydlig – det är inte så, på något sätt, att allt kommer vara lätt, men när du väljer att lägga ner tid och engagemang på att göra en förändring, och du dessutom vill att jag ska engagera mig för att hjälpa dig, då vill jag att vi ska fokusera på möjligheterna snarare än hinderna.

Hur går en session till?

Jag arbetar över internet, vilket gör att både du och jag kan finnas var som helst i världen när vi har ett samtal inbokat. Vår session är uppkopplad via någon typ av video-chatt så att vi kan se varandra under hela samtalet (undantaget ”walk-and-talk-sessioner” där vi endast har ljud).

Första sessionen börjar med att jag presenterar mig lite kort, så att du får en bild av vem jag är, sedan pratar vi om dig, och då önskar jag höra lite om vem du är och vad du har varit med om i livet fram till den här punkten. Därefter vill jag att du berättar vad det är du vill att våra samtal ska leda till och därefter pratar vi tillsammans om hur vi ska nå dit.

Under våra samtal för jag lite anteckningar på papper, och efter avslutandet samtal kommer dessa papper att förstöras, så att ingen kan ta del av vad vi pratat om. Jag kommer heller ej ange några uppgifter som kan knytas till dig på pappret. Om du av någon anledning, vilken som helst, vill ha det på något annat vis, vänligen meddela mig om detta på vår första session så kommer vi överens om hur du vill ha det. Jag vill att du ska känna dig 100% trygg i våra samtal.

Jag rekommenderar även dig att ha papper och penna tillgängliga under samtalet. Det är ditt ansvar att på nästa samtal redogöra för vad vi pratade om förra gången och vad vi kom fram till att du skulle göra, och sedan berätta hur det har gått.

Varje samtal vara i ca 35-45 minuter. Kortare om du önskar, men det viktiga är att du får ut så mycket du önskar från vårt samtal. Skulle vi vara i full gång och tiden börjar närma sig 45 minuter kommer jag be dig att runda av och sammanfatta vad som kommit fram under samtalet.

Om det skulle dyka upp något och du får förhinder, meddela så fort som möjligt, antingen per mail, eller skicka ett SMS. Kontaktuppgifter får du vid bokningen.

En sak som är viktig att du har funderat över innan vårt första samtal är var din gräns mellan privat och personligt går. Viss information är knutet till dig som person, vilket gör det till personlig information. En del av den informationen är något som du vill hålla privat. Detta är givetvis något jag respekterar fullt ut, och du kommer aldrig behöva delge någon privat information. Anledningen till att jag vill att du funderar på vad som för dig är personlig information och vad som är privat information, är för att det kan hända att du i ett arbete ibland kan behöva delge privat information för att lösa upp någon knut och komma vidare.

Givetvis håller jag våra samtal helt konfidentiella och allt du säger stannar mellan oss, vilket jag vill att du ska känna dig 100% trygg i. Men skulle en situation uppstå där du ställs inför ett val att behöva delge privat information önskar jag att du har tänkt igenom innan var din gräns går och att du öppet och tydligt kan berätta för mig att du kommit till din gräns och att du inte önskar överträda den. Då arbetar vi vidare på annat håll och i annan riktning som du väljer och känner dig bekvämare med.

Checklista inför första samtalet:

  • Ha papper och penna tillgängligt under samtalet (gäller även ”Walk-and-talk”)
  • Fundera igenom vad du har för övergripande mål med våra samtal
  • Fundera igenom var din gräns mellan personligt och privat går
  • Lämna ”…det går inte för att…” utanför samtalet och ta istället på dig ”möjlighetsglasögonen”

Sist men inte minst vill jag skicka med dig att även om du vill att vi pratar om viktiga och allvarliga saker, så vill jag be dig att också ta med dig leenden och skratt in i samtalen. Seriösa samtal behöver inte vara tunga och tråkiga, de kan även innehålla skratt!

Allt gott!

//Nalle