Få ett svar

Om du vill få ett ärligt svar på något du går och funderar över behöver du bara följa stegen nedan. Du kommer bli ombedd att fundera över vissa saker och ju seriösare du formulerar dessa tankar, desto bättre kommer svaret i slutet att bli.

Om du vill få ett ärligt svar på något du går och funderar över behöver du bara följa stegen nedan. Du kommer bli ombedd att fundera över vissa saker och ju seriösare du formulerar dessa tankar, desto bättre kommer svaret i slutet att bli.

Ta god tid på dig vid varje steg.

Det första du ska göra är att formulera din fråga så att svaret kan bli ja eller nej.

När du har formulerat frågan, tryck då på länken nedan för att börja.

Jag har formulerat min fråga