Ett annat sätt att nå mål

Du kanske har hört talas om S.M.A.R.T. Mål? Men det finns så klart andra sätt att nå mål.

Inom datorvärlden finns det något som kallas agilt utvecklande. Det är egentligen en ganska hårt uppstyrd arbetsprocess för att på kort tid nå ett mål och sedan ladda om för att nå nästa. En anpassning till att jobba med sig själv skulle kunna se ut så här:

  • Du ser något du vill förändra (identifiera ett behov)
  • Du överväger olika alternativ och konsekvenser (planerar)
  • Du tar ett steg i den riktning du tror är bäst (agerar för att uppfylla behovet)
  • Du känner efter ifall det steg du har tagit har tagit dig till en bättre plats än du var nyss (utvärderar din handling)
  • Du känner in om det är något annat du vill förändra (identifiera ett behov)
  • osv…

Fyra steg.

  1. Identifiera ett behov
  2. Planerar
  3. Agera för att uppfylla behovet
  4. Utvärdera handlingen

Upprepa.

Det är ett mer direkt sätt att uppfylla små mål och kräver oftast mindre energi än att sätta upp stora mål och del mål och ha sig, å metoden ovan lämpar sig bättre på saker som inte är mätbara (enligt S.M.A.R.T. metoden) men ställer högre krav på att du är inkännande med dig själv och ärlig med dig själv.

En annan fin sak är att det ofta går att backa ett steg om du i utvärderingen av det tagna steget känner att det inte blev bättre. Då kan du ta ett kliv tillbaka (oftast) och välja en annan riktning eller en annan handling som för dig vidare.

Lycka till!