Smart mål

När det handlar om att sätta mål finns det en kille som heter John Whitmore som har skapat en modell, själv har jag mest sprungit på den första delen, och känner att den oftast räcker, men längst ned återges den i sin helhet.

Ett SMART mål (svensk översättning)

 • S: Specifikt (Specific)
 • M: Mätbart (Measurable)
 • A: Attraktivt (Attainable, egentligen uppnåbart)
 • R: Realistiskt (Realistic)
 • T: Tidsbestämt (Time Phased)

Ett specifikt mål: Jag ska springa 1 km på 5 minuter och klara av det innan jul.

Är ovan mål specifikt? Jo, det skulle jag säga. Det är ju inget tvetydigt i vad som ska uppnås.

Är ovan mål mätbart? Ja, sträckan 1 km och tiden 5 minuter är båda mätbara.

Är ovan attraktivt (uppnåbart)? Ja, om min önskan är att springa så är det uppnåbart.

Är ovan realistiskt? Ja, det skulle jag säga, hade jag formulerat att springa på 1 minut hade det kanske inte varit det, eller att jag skulle börja springa en mil på under 60 minuter. (Så klart beroende på var jag startar.)

Är ovan tidsbestämt? Ja, innan jul. Ännu bättre hade kanske varit innan jul år 2021. Men tillräckligt tidsbestämt enligt min åsikt. 🙂

Hela radängan låter så här

SMART PURE CLEAR

 • S – specific
 • M – measurable
 • A – attractive
 • R – realistic
 • T – time phased

 • P – positively stated
 • U – understood
 • R – relevant
 • E – ethical

 • C – challanging
 • L – legal
 • E – environmentally sound
 • A – agreed
 • R – recorded