Vi och dom…

Jag har sett varianter av den här videon, men detta var den första jag kom i kontakt med…

Det här med vi och dom är en konstruktion som är enkel för oss att förhålla oss till, men den är sällan så enkel som vi vill ha den till…

Enjoy!

^..^