Vad är ditt mål

Ditt mål kan vara stort eller litet. Hur det än ser ut är det skönt att bryta ner ditt mål i flera mindre delmål. På så vis blir varje enskild uppgift lättare att ta sig an och hantera och ger en tydlig överblick av resan du har framför dig. Om vi tittar på milen igen, så skulle den kunna delas upp i flera delmål.

1. Ta mig runt 2 km, gå och springa.

2. Springa 2 km.

3. Springa 3 km.

4. Springa 5 km.

5. Springa 7 km.

6. Springa en mil.

7. Springa 2,5 km på 15 minuter.

8. Springa 5 km på 30 minuter.

9. Springa 1,2 mil.

10. Springa 7,5 km på 45 minuter.

11. Springa 2 km på 10 minuter.

12. Springa 4 km 20 minuter.

13. Springa 1,4 mil.

14. Springa 6 km på 30 minuter

15. Springa 8 km på 45 minuter

16. Springa 1 mil på mindre än 60 minuter.

Observera att ovan bara är ett exempel och det grundar sig snarare i matematisk logik än i praktisk löperfarenhet, jag har ingen aning om hur vida det ovan är en lämplig metod att öva sig för att klara av att springa 1 mil på mindre än 60 minuter. Men det visar att ett övergripande mål kan delas in i flera små mål.

Varje delmål som uppnås är en framgång och kan ”bockas av”. (Även om det just i löpningsexemplet kanske måste fortsätta upprätthållas.)

Jag vill fortsätta min självcoachning!