Självförtroende vs Självkänsla

Hur ser din bild ut av självförtroende? Och skiljer sig den från din bild av självkänslan? Upplever du balans mellan dem, eller har du mer eller mindre av någon av dem?

Kanske svårt att svara på och kanske inget du har funderat över. Som vanligt är det din bild och dina tankar som råder i ditt liv, och som ska vägleda dig genom livet, men jag tänkte dela med mig av min bild av vad det är och hur det skulle kunna vara vid olika obalanser.

Vad är självförtroende?

Min bild av självförtroendet är att det har att göra med det förtroende du har för ditt egna jag, tilliten till din egen förmåga. Självförtroende knyter jag också till prestation, det vill säga tilliten till din egen förmåga att kunna utföra något.

Vad är självkänsla?

Min bild av självkänsla är att det har att göra med den känslan du hyser för ditt egna jag, hur du själv upplever att du är i förhållande till din egen självbild. Självkänslan knyter jag till den jag är och vill vara.

Ovan är inget du behöver hålla med om, men det är grunden i nedan resonemang, och kanske hittar du något i de här resonemangen som skapar tankar hos dig. När du läser nedan, se det lite som ett horoskop i en veckotidning, alltså inget som på något vis kan beskriva eller definiera dig som människa.

Lågt självförtroende och låg självkänsla

Om du befinner dig här tror du inte att du kan utföra saker, du tror heller inte att du är så mycket värd. Det gör dig troligen passiv och att du skapar dig beroende till andra människor som du ser upp till och som du förväntar dig ska hjälpa dig göra saker, alternativt göra saker åt dig.

När någon annan berömmer dig har du svårt att ta det till dig, medans om någon kritiserar dig så har du lätt att ta det till dig och tar det som en bekräftelse på att du inte kan något och inte är värd mindre än andra.

Du har utmaningar i att du ofta snackar ner dig själv och höjer andra över dig själv.

Högt självförtroende och låg självkänsla

Om du befinner dig här tror du på din egen förmåga att kunna göra saker, men tror inte att du är värd så mycket. Det gör att du troligen använder din förmåga att göra saker för att kompensera för ditt låga självvärde. Du gör saker för att få andras uppmärksamhet och bevisa både för andra och dig själv att du duger. Men även om du får beröm från andra har du svårt att ta det till dig, och vilka prestationer du än genomför påverkar inte din egen bild av att du är värd mindre än andra. Får du kritik från andra bekräftar det din självbild.

Du har utmaning i att du inte duger som du är och behöver prestera för att kompensera detta.

Lågt självförtroende och hög självkänsla

Om du befinner dig här tror du inte att du kan utföra saker, men du vet ditt eget värde. Du skapar dig beroende till andra människor för att hjälpa dig eller utföra saker åt dig. Kanske tänker du också att du är värd att få hjälp av andra, vilket kanske gör att du ibland förväntar dig att andra ska hjälpa dig.

Får du beröm för något du gör har du svårt att ta det till dig, men om du får beröm för hur du är förstärker detta din självbild. Kritik för något du gör kan du lätt ta till dig och det bekräftar också det du redan vet, medans kritik mot hur du är eller beter dig är något som känns främmande för dig.

Du har utmaning i att visa ödmjukhet och tacksamhet och att du tar andra människor för givna.

Högt självförtroende och hög självkänsla

Om du befinner dig här tror du på din förmåga att prestera och vet ditt värde. Du kanske till och med vill hjälpa andra och njuter av att få tillbaka positiv återkoppling både för det du gör och för den du är. Det är inte mycket som kan rubba dig vilket gör att när du får negativ återkoppling för något du gör är det lättare att du slår det ifrån dig än att du funderar över om det kan ligga något i det. Men du mår överlag bra och har inga svårigheter att navigera i omgivningen, men du undviker kanske de personer som du uppfattar som negativa.

Du har utmaning i att du kan se dig för lite mer än andra, fast kanske lite i hemlighet. För du är ju trots allt bra precis som du är och du är kompetent och kan utföra en massa saker också.

Nu kommer det intressanta. Vad händer i dig när du läser ovan?

Om detta har skapat nya tankar eller insikter hos dig, hur kan du förvalta dem och omvandla dem till något utvecklande?

Behöver du höja eller sänka någon del för att hitta en bra balans eller är din balans bra som den är?