Några av mina affirmationer

Men först, vad är en affirmation?

Det finns säkert många olika syn på vad en affirmation är och hur den används, men för mig handlar det om ett positivt uttryck som jag tar till hjälp för att hjälpa mig själv att göra positiva förändringar i mitt liv. Uttryck som påminner mig om önskningar eller drömmar, som hjälper mig ”hålla kurs” när jag tillfälligt tappar fokus.

Exempel på några av mina affirmationer är:

  • Less is more (hjälper mig komma ihåg att det inte är saker som är viktiga, utan upplevelser)
  • Jag är 100% ansvarig för mitt liv! (hjälper mig komma ihåg att jag kan påverka de saker som jag kan påverka, inte bara åka med och skylla på omständigheter)
  • Jag bestämmer själv över min egen lycka! (samma som ovan)
  • Jag älskar mig själv för den jag är! (det har jag inte alltid gjort, men borde vara en självklarhet för alla. Och att älska sig själv betyder också att acceptera alla sidor hos sig själv och fortsätta lära känna sig själv!)

Vad kännetecknar en affirmation?

  • Formulera i jag-form
  • Formulerade här och nu
  • Positivt uttryckt