Gammal visdom

Att de som gått före oss också har funderat över massa saker, å inte bara funderat, utan även kommit fram till en hel del kloka saker, det känns inte så förvånande.

Så här lär Lao Tzu ha sagt:

”Watch your thoughts, they become words;

watch your words, they become actions;

watch your actions, they become habits;

watch your habits, they become character;

watch your character, for it becomes

your destiny.” Lao Tzu

Översatt till svenska blir det ungefär:

Var uppmärksam på vad du tänker, för dina tankar blir till dina ord.

Var uppmärksam på vad du säger, för dina ord blir till dina handlingar.

Var uppmärksam på dina handlingar, för dina handlingar blir dina vanor.

Var uppmärksam på dina vanor, för de blir din karaktär.

Var ummärksam på din karaktär, för den blir ditt öde.