Du själv i balans

Jag vill säga att ett liv i balans är det bästa. Lite som Yin och Yang, fast lite mer än så.

Yin och Yang är ju balans mellan två olika saker, ljus och mörker, man och kvinna, svart och vitt, där balansen är det goda och obalans är det onda.

Så ser jag oss människor också, men jag ser att det är fler än två saker som behöver balanseras. Så här ser jag det:

Jag:et är det som är i mitten av allt, summan av alla delar. De delar jag ser att vi består av:

  • Kropp
  • Själ
  • Hjärta
  • Tanke

Kroppen är det fysiska, mat, sömn, rörelse.

Själen är den medfödda universella eller andliga delen av ditt jag.

Hjärtat är känslornas centra.

Tanken är den delen av ditt jag som huserar medvetenheten.

Här vill jag inte på något vis stänga dörren till att det kan finnas flera delar av jag:et, men det är de fyra delar jag ser och upplever just nu.

Likt det goda när det är balans mellan yin och yang ser jag också att det behöver vara balans i de här fyra delarna för att jaget ska må så bra som möjligt.

När jag använder ordet balans är det kanske lätt att tro att det behöver vara lika stora delar av alla fyra, en liter kropp, en liter själ, en liter hjärta och en liter tanke. Eller att det ska läggas lika mycket tid vid varje del, en timme fysisk träning, en timme själslig ro, en timme kärlek och glädje och en timmes reflektion. Men jag tror inte att det är så den mänskliga balansen fungerar. Lägg till detta att var och en av oss är unika. (Trots att alla vi människor är mer lika än vi är olika – min syn…)

Dessutom tror jag att balans inom varje del är viktig. Exempelvis balans mellan aktivitet och vila, eller mellan träning och återhämtning. Spelar ingen roll om det är fysiskt träning och fysisk återhämtning, eller en intellektuell utmaning och intellektuell återhämtning. Det samma tror jag gäller för våra känslor när intensiva känslostormar behöver följas av ett lugn och bejakandet av den själsliga och/eller andliga delen kan vara att stilla sinnet och lyssna till den svagare inre rösten eller våga lyssna till magkänslan framför det intellektuella resonemanget.

Hur din balans ser ut kan jag inte säga, eller vad du läser in i de fyra olika delarna. Men din idé om hur du är uppbygd och vad du behöver för att hitta din balans mellan de olika delarna, är enligt mitt sätt att se det, rätt väg för dig.

För en del handlar obalans mellan de här fyra delarna om att någon del saknas eller inte bejakas. Eller flera delar. Allt fokus kanske ligger på fysisk hälsa. Träning, bra kostvanor, ordentlig sömn. Träningen är kanske till och med balanserad mellan motion, styrka och smidighet. Kosten är kanske balanserad med lämpligt antal proteiner, fibrer och kolhydrater med alla tänkbara vitaminer och mineraler och med rätt vätskemängd. Men om det då läggs så mycket tid och engagemang i detta kan tankar, känslor och det inre själslivet glömmas bort eller prioriteras bort, för att det inte riktigt finns tid och plats för det.

Hur ser det ut för dig?

Vad gör du idag för att hitta din balans mellan de här fyra olika delarna av dig själv?