Balans mellan två saker

Du har säkert hört talas om Yin och Yang. Troligen också sett den tidlösa symbolen.

Det handlar i grunden om balans. Balansen är god, obalans är ond.

För mig handlar det då om att försöka upprätthålla en balans, att det är eftersträvansvärt.

Vad är då balans?

För mig handlar det om att hitta två motsatta poler, inkomst och utgift, spendera och spara, ger energi och tar energi, fysisk aktivitet och fysisk återhämtning, mental aktivitet och mental återhämtning.

Det är viktigt att hitta motsatserna för att sedan kunna se på hur nuläget är och sedan titta på vad nuläget består av.

Med den här mallen kan du välja två motsatser och sedan sätta ett kryss mellan 1 och 2 där du anser att ditt nuläge är.

Lista sedan undertill vad som idag utgör sak 1 och sak 2. Har du satt krysset närmare punkt 1 så är det troligare lättare att lista saker under sak 1.

När du har skapat din nulägesbild är det dags att fundera.

Hur kan du skapa balans?

Det finns två typiska vägar att åstadkomma balans.

Den första är att lägga till fler saker på den sidan som behöver bli tyngre.

Den andra är att ta bort saker från den sidan som är tyngre.

Det kan så klart också vara en kombination med att ta bort och lägga till saker.

Det här verktyget kan upprepas flera gånger på många olika områden, där du känner att du behöver hitta bättre balans.

Lycka till!