Alla lika

Alla lika – alla olika

Du har ett ansvar gentemot dina medmänniskor. Detta ansvaret är ditt och du kan aldrig bli befriad från det. Ditt ansvar är samma som mitt ansvar, men vi har olika förutsättningar och möjligheter att leva upp till det, och det viktiga är att vi alla lever upp till vårt eget ansvar på bästa sätt, och strävar efter att hela tiden utvecklas och bli en bättre versionen av oss själva.

Du och jag är olika, det är positivt, det innebär att vi kan bidra med olika saker. Vi får nyttja våra olikheter och komplettera varandra.
Alla människor har samma värde, oavsett om det är en massmördare eller flerbarns mor. Även om även jag tycker att det är lättare att tycka om en flerbarns mor framför en massmördare så anser jag mig inte ha rätten att förringa massmördarens människovärde. Vi är lika mycket värda.

Det är så vårt samhälle är uppbyggt, för att vi själva inte ska döma individer efter vårt eget tycke, eftersom det är stor chans att du och jag tycker olika, och vem av oss ska då avgöra vem som har rätt?

Här ser jag att vi har ett ansvar, mot var och en av våra medmänniskor. Vi ska behandla alla lika. Som jag skrev tidigare tycker jag att vi ska ta tillvara på varandras olikheter och komplettera varandra, det jag inte är bra på, kan du hjälpa mig med, och tvärt om.

Där med inte sagt att du eller jag måste älska alla andra människor, men vi måste respektera en annan människa och erkänna alla människor som våra medmänniskor.

Kanske är det så att de inte respekterar eller erkänner dig som medmänniska. Men deras oförmåga att göra detta fråntar inte dig ditt ansvar att göra det gentemot dem. Även om inte andra gör sin del är det viktigt att du gör din del, även om det kanske kan kännas orättvist.

Ditt ansvar som medmänniska

Ditt ansvar som medmänniska innebär att du ska möta dina medmänniskor, se dem. Se dem för den de är, och möta dem som de är. Du behöver inte älska dem, men möta dem. Efter dina förutsättningar.

En dag kanske du är trött och grinig. Då behöver du kanske inte möta den där människan med mer än en blick och en nickning för att bekräfta att du sett individen. En annan dag när du är pigg och glad och har massor av energi kanske du kostar på dig ett leende och ett “Hej!”.

Se dina medmänniskor. Möt dina medmänniskor.

Skapa möten, möjliggör kontakt människor emellan.

Det betyder inte att du behöver bli kompis med alla, men det betyder att du möter alla människor på ett respektfullt sätt.

Det handlar om ditt ansvar gentemot andra människor, det handlar om din strävan efter att bli en bättre medmänniska. Det handlar om din resa och din utveckling, att du erkänner dina misstag, lär dig av dem. Att du tar till dig det du gör bra och fortsätter göra det. Att du möter andra människor utefter deras individuella förutsättningar. Behandla alla lika, men bemöt människor olika. Respektera andras resa, precis som du vill att andra respekterar din resa. Ge en hjälpande hand utan att vara för påträngande. Ge en fingervisning i den riktning du tror behövs, utan att leda andra på din väg. Var och en av oss gör sin egen resa, vi vandrar olika vägar. Där jag har varit är du kanske på väg till, eller också är du på väg mot en annan plats där jag inte varit. Det spelar ingen roll, så länge vi ser våra medresenärer och gläds åt den tid vi färdas tillsammans och kan ha ett gemensamt utbyte om vi själva väljer det…

Ditt ansvar för vår värld

Vår värld har begränsade resurser.

Allt från energi till mat, prylar och färdmedel, bensin och vatten, allt finns i en begränsad mängd. Den “moderna” människan i västvärlden har vant sig vid att konsumera och tänker inte så mycket på vad konsumtionen har för påverkan på den värld vi lever i.

Vår vardagliga livsstil innebär en ständigt ökande belastning på de resurser som finns. Vi konsumerar och kastar bort och av lättja eller oförstånd konsumerar vi mer än vad vi egentligen behöver. Ett lysande exempel är mobilladdare.

Många av oss låter den sitta i väggen när vi har laddat färdigt för att det ska vara enkelt nästa gång vi behöver ladda telefonen. När laddaren sitter i utan att vi laddar telefonen drar den också energi som måste produceras någonstans.

I mitt tycke är det onödig energi som går åt till inget annat än lättja för att vi inte orkat dra ut laddaren ur vägguttaget efter fullföljd laddning. Även om en laddare inte drar så mycket energi, tänk då att det kanske finns en eller fler laddare i varje hem, bara i Sverige finns det flera miljoner hem. Och detta är ett beteende som finns varje dag, 365 dagar om året, varje år. Hur mycket energi hade vi sparat om alla hade dragit ur laddaren ur vägguttaget efter varje laddning?

Jag har inga siffror, men jag är övertygad om att det är massor av energi som behöver produceras för att vi inte orkar dra ut mobilladdaren. Det samma gäller på många områden.

Behöver vi köpa allt nytt eller finns det saker vi kan köpa begagnat? Hur mycket mat går till spillo varje dag? Behöver vi använda bil så mycket som vi gör idag, eller skulle vi kunna välja kommunala/kollektiva alternativ, eller kanske cykla eller gå?

Jag är själv inte Guds bästa barn vad gäller konsumtion eller förbrukning, men jag är helt övertygad om att både du och jag, och alla andra, skulle kunna leva mycket resurssnålare och miljövänligare än vi gör idag. Vi skulle tillsammans kunna minska belastningen som finns på de globala resurserna som finns idag och vända trenden.

Vi som konsumenter skulle kunna välja de energisnålaste produkterna, närproducerade produkter, ekologiska produkter etc. Jag tror vändningen har börjat, men vi har långt kvar.

För att du ska kunna leva så resurssnålt som möjligt behöver du göra många aktiva val och förändra dina vanor. Idag. Detta gäller så klart mig och alla andra också.

Det är hög tid för återvinning och återbruk i vardagen!

Mina förväntningar på dig

  • Jag förväntar mig att du tar hand om dig själv. Om inte du är okej kan du heller inte hjälpa andra. Så ta hand om dig själv och våga säg nej när det blir för mycket. Försök sortera bort alla ”måsten” så att du får energi över till dig själv.
  • Jag förväntar mig att du alltid gör ditt bästa. Att du alltid försöker. Att du tror på dig själv och tar hjälp av människor i din omgivning när så behövs. Varken du eller jag är perfekta människor, vi misslyckas då och då. Det är okej, det viktiga är att vi fortsätter försöka och lär oss av våra misstag. Och det är okej att misslyckas. Vi behöver inte vara rädda för det.
  • Jag förväntar mig att du hjälper andra människor när du kan. Släktingar, vänner, arbetskamrater eller till och med helt främmande människor som du aldrig träffat.Ser du någon som behöver hjälp, försök då att hjälpa, på bästa sätt efter dina förutsättningar. Ibland kan det bästa vara att se att någon behöver hjälp och sedan be någon annan hjälpa den personen.
  • Jag förväntar mig av dig, att du oavsett vad du gör, försöker nyttja så lite resurser som möjligt. Kan du spara in på något, gör det, så att vi tillsammans kan minska behovet av att producera saker och energi, så att vi kan få bort allt överflödigt som egentligen inte behövs. Tar du hand om och vårdar dina saker behöver du inte köpa nya. Går något att laga eller förnya, gör det istället för att kasta och köpa nytt. Saker du inte vill ha, ge bort eller sälj om det är saker som går att använda.
  • Jag förväntar mig av dig, att du följer din moraliska kompass, som du då och då kalibrerar så att den pekar mot sanning, ärlighet och ödmjukhet. Sträva efter att ta “den rätta vägen”, snarare än den enkla vägen, genom att vara ädel och sanningsenlig och hela tiden sträva efter, och kämpa för, ”det som är rätt”.