180°-perspektiv

Mycket i livet är svart eller vitt. På eller av, höger eller vänster. På ditt sätt eller mitt sätt. Vi och dom.

Även om det finns gråskala (mellan det svarta och vita) och att det finns massor av färger (läs mer i steg 7 om du är intresserad), så kan du nyttja 180° perspektivet för att utmana dig själv och vidga dina vyer.

Hur går det till då?

1. Välj en sak i ditt liv, en åsikt, en tanke, en värdering, något du ser som ett problem eller något helt annat. Vänd sedan 180° och öva dig på att få det totalt motsatta perspektivet.

2. Bekanta dig lite med tanken att detta andra nya är din åsikt, tanke, värdering, möjlighet (motsatts till problem), eller vad det nu är du har valt.

3. Argumentera för att den motsatta sidan som du nyss valt att utforska. Vad finns det för några argument du kan komma på som talar för det du nu utforskar?

4. Gå sedan tillbaka till din ursprungs punkt. Bemöt dina egna argument som du nyss formulerat i punkten 3.

5. Kom sedan tillbaka till det nya du utforskar och försvara dig från det bemötande du gett dig själv i punkt 4.

6. Ta nu ett kliv tillbaka och titta på de två ytterligheterna du har laborerat med. Fundera över nedan frågeställningar.

  • Har denna övning gett dig nya eller andra perspektiv än du tidigare haft.
  • Ser du fortfarande sakerna som svarta eller vita? Eller har det uppkommit en gråskala mellan punkterna?
  • Har du ändrat din ursprungspunkt?

Syftet är inte att få dig att ändra på något, syftet är att vidga dina vyer och öka förståelsen för andra tankar och åsikter än just dina egna.

Enjoy!

^..^